SARISCUP GLIDING 2018

súťaž v bezmotorovom lietaní / soaring competition

termín / term : 26.05.2018 10:00 - 03.06.2018 18:00

Pokračuj / Continue

Aeroklub SABINOV, o.z., letisko Ražňany, 083 25 Sabinov, Slovakia, www.aeroklub-sabinov.com