Page 1

SARISCUP

GLIDING

SOARING COMPETITION

2017

BULLETIN

ÚDAJE O LETISKU

Miesto konania: letisko Ražňany, ICAO CODE LZRY

GPS: 49°04'38.7"N 21°05'52.6"E

Nadmorská výška: 320m / 1050ft

Frekvencia: 122,6MHz

ADRESA A KONTAKTY USPORIADATEĽOV

Aeroklub SABINOV, o.z.
letisko Ražňany
083 25 Sabinov
Tel/Fax +421 51 4525080

Soaring Spot www.soaringspot.com/cs/sariscup-gliding-2017-raznany-2017

Facebook online klini tu

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

klubová trieda
voľná trieda s hendikepmi
dvojsedadlovky

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

9.6.2017 piatok
Nesúťažný deň
Príchod súťažiacich
Večierok


10.6.2017 sobota až sobota 17.6.2017
Súťažné dni
Vyhlásenie disciplíny 10:00
Súťažné vzlety 11:00-16:00
10.06.2017 18:00 Otvárací ceremoniál, kultúrny program


17.6.2017 sobota
18:00 Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov
Zatvárací ceremoniál, kultúrny program
Večierok


18.6.2017 nedeľa
Odchod súťažiacich
Ukončenie súťaže
Večierok

POPLATKY

Štartovací poplatok 0Eur za súťažný alebo tréningový štart vetroňa

Pristávací poplatok 0Eur za súťažné alebo tréningové pristátie vetroňa

Parkovací poplatok 0Eur za transportný voz a ťažné vozidlo

Hangárovací poplatok 0Eur za súťažiaci vetroň

Aerovlekový poplatok 33Eur/22Eur/11Eur (33Eur za prvý vzlet v daný súťažný deň, 22Eur za druhý vzlet v daný súťažný deň, 11Eur za tretí vzlet v daný súťažný deň)

Prevlekový poplatok 2,20Eur za 1 minútu prevleku

Ubytovací poplatok 10Eur za osobu za noc v 4 posteľovej izbe

Campingový poplatok 2Eur za karavan za noc, 1Eur za stan stan za noc


Organizačný štáb


Riaditeľ súťaže: Radoslav Lipjanec

Rozhodca: Rastislav Arvay

Dispečer: zabezpečí AK Sabinov

Predseda jury: bude zvolený na úvodnom briefingu

Členovia jury: budú zvolení na úvodnom briefingu

Bezpečnostná komisia: 3-členná v zložení Riaditeľ súťaže+ zástupcovia pilotov (budú zvolení na úvodnom briefingu)


Podmienky účasti


Súťažiaci musí byť občanom, alebo mať trvalé bydlisko v krajine, ktorá je národným aeroklubom FAI a spĺňať podmienky, ktoré sú uvedené v Športovom poriadku FAI, všeobecná časť, kapitola 3.7 a zároveň musia:

1. Byť držiteľom zlatého alebo strieborného C (resp. výnimku udelenú usporiadateľom)

2. Mať nalietaných najmenej 150 letových hodín z toho musí byť na vetroňoch minimálne 100 hodín (resp. výnimku udelenú usporiadateľom)

3. Mať platný pilotný preukaz alebo obdobný dokument uznávaný leteckým úradom SR, mať platný zdravotný preukaz, mať platný preukaz radiofonistu

4. Poznať, rozumieť a akceptovať Športové poriadky FAI a pravidlá a postupy tejto súťaže

Všeobecné a lokálne pravidlá


Pre súťaž budú použité Športový poriadok FAI, Všeobecná časť, Športový poriadok FAI diel 3, Bezmotorové lietanie. Vydanie október 2005 a jeho dodatky, Letecké predpisy, Lokálne pravidlá
Súťaž bude platná, pokiaľ sa v súťažnom období uskutoční minimálne tri bodované súťažné lety.

Víťazom súťaže sa stane veliteľ vetroňa s najvyšším súčtom bodov z jednotlivých súťažných dní.


(c) SARISCUP GLIDING 2017


Aeroklub SABINOV, o.z., letisko Ražňany, 083 25 Sabinov, Slovakia, www.aeroklub-sabinov.com